De MeetingCoach


Waarom zouden we een bijeenkomst niet zien als een investering? Dan gelden dezelfde regels als bij uitbreiding van de productiecapaciteit of overname van een onderneming. Hoe bereiken we een optimaal rendement met een bijeenkomst?U organiseert bijeenkomsten, kleine of grotere, incidenteel of misschien wel vele op jaarbasis.
Wanneer noemen we een meeting een succes? En op grond waarvan?
Het management als opdrachtgever, maar ook degene die de meeting organiseert hebben er belang bij de toegevoegde waarde van congressen, trainingen, (werk-)conferenties, productintroducties, klantendagen, en tevens van jubilea, evenementensponsoring e.d.
zichtbaar te kunnen maken.

Meetingcoaches begeleidt u bij het formuleren van heldere doelstellingen, het operationaliseren (meetbaar maken) van die doelstellingen, het op adequate wijze vormgeven van de bijeenkomst, de uitvoering ervan en bij het meten van het resultaat.

Op welke manieren kunnen wij u van dienst zijn?
  • coaching on the job
  • trainingen Rendement op bijeenkomsten
  • uitvoering van de evaluatie