Case kennisontwikkelingBij planologische ontwikkelingen zijn in ons land veel verschillende functies en instanties betrokken: politici, ingenieurs, beleidsambtenaren, bedrijven en bewoners van het plangebied. Door de verschillende belangen die een rol spelen in het planproces vraagt dit proces vaak een hele lange doorlooptijd.

Een initiatiefgroep heeft zich tot taak gesteld kennis te ontwikkelen om het planproces in te korten. De groep biedt ondersteuning aan tien concrete plangebieden in Nederland. Per plangebied worden de verschillende partijen in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gebracht.
De initiatiefgroep begeleidt ook tien regionale werkconferenties, waar in elk de vragen van een concreet plangebied centraal staan. Per conferentie nemen steeds ongeveer 100 deelnemers uit verschillende disciplines vrijwillig deel, die met elkaar de locale problematiek
analyseren, de vertragende factoren in kaart brengen en waar mogelijk oplossingen bieden.

De deelnemers willen graag deelnemen om hun kennis over planprocessen te vergroten en de plangebieden willen graag onderwerp van gesprek zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. Doelstelling is dus te komen tot kennisuitwisseling en kennisvermeerdering. Dat vraagt een zorgvuldig ontwerp van de conferentie.

Elke conferentie is hetzelfde van opzet: na een korte kennismaking met het betreffende plangebied gaat men aan de hand van concrete vraagstellingen in groepjes uit elkaar. In overleg met ons is besloten de groepsgrootte te beperken tot maximaal negen mensen en zorg te dragen voor een facilitator, die vooraf heldere taken meekrijgt.

In de kleinere groepen heeft de organisatie ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk verschillende functies zijn vertegenwoordigd. Daarmee zijn enkele belangrijke randvoorwaarden voor een goede gedachtewisseling in de kleine groepen gecreƫerd.

Na twee rondes van discussies in de kleine groepen is er een afsluitende plenaire sessie, waarin de facilitatoren de resultaten per groep terugkoppelen. Het plangebied dat die dag centraal staat besluit met wat zij ervan geleerd hebben.

Omdat het doel van de conferenties is het vermeerderen van kennis staat de gehele conferentie in het teken van deelnemersinbreng en- participatie.
Daarenboven houdt de initiatiefgroep schriftelijk bij wat besproken en ontdekt is, om daar te zijner tijd een boek mee samen te stellen.