Dienstverlening
Coaching on the job

We horen graag wat uw vragen zijn over de bijeenkomst die u wilt organiseren of die u heeft georganiseerd. We gaan met u samen aan het werk. Afhankelijk van uw vraag helpen we u bij:  het formuleren van heldere doelstellingen, het operationaliseren (meetbaar maken) van die doelstellingen, het deskundig en vernieuwend vormgeven van de bijeenkomst, de professionele uitvoering ervan en bij het meten van het resultaat. De coaching sluit direct aan bij uw kennis en ervaring en bij de uitdagingen van uw eigen werksituatie. Uw inspanningen worden beloond, omdat u resultaten van bijeenkomsten zichtbaar kunt maken en kunt laten aansluiten op strategische keuzes van uw organisatie.


Trainingen Rendement op bijeenkomsten

Na een eendaagse training bent u bekend met hetgeen het denken in termen van rendement  voor uw werk kan betekenen. De tweedaagse training geeft u daarboven de mogelijkheid om dat denken te concretiseren aan de hand van een project uit uw eigen praktijk.


Uitvoering Evaluatie

Wij hanteren voor de evaluatie van bijeenkomsten de ROI-methodologie van J.J.Phillips. Samen met u stellen we vast op welke punten een evaluatie/meting zinvol is. De gehele
evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:
  • planning van evaluatieproces
  • verzamelen data
  • data-analyse
  • rapportage