Doelen stellen
Voorbeeld: We zien vaak dat conferenties worden georganiseerd “omdat het elk jaar zo gebeurt”, als een goede traditie. Bij het ontbreken van een duidelijke doelstelling kan gaandeweg de fun-factor makkelijk de overhand krijgen, maar “leuk en gezellig” zijn op zichzelf geen bedrijfseconomische factoren die een soms forse investering verantwoorden. Zeker als in die investering de kosten van de tijd van de deelnemers ook worden meegenomen.

Het gaat om verandering!
Een bijeenkomst voegt pas echt waarde toe als er iets verandert in de manier van denken en doen bij de deelnemers.

Voor de organisator zijn dan twee vragen van belang:
  1. Welke verandering(-en) wil ik realiseren?
  2. Waarom doen & denken de deelnemers nu nog niet op de gewenste wijze?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht of een bijeenkomst gaat helpen als methode om de gewenste verandering te bereiken en, zo ja, welke vorm deze bijeenkomst zou moeten krijgen om tot een optimaal resultaat te komen.