Doelgericht vormgeven van de meeting
Voorbeeld: Vaak wordt gekozen voor een of meer sprekers (een panel) met een luisterend publiek. De bijdrage van het publiek blijft dan beperkt tot het stellen van vragen. Deze benadering maakt weinig gebruik van de totale kennis en ervaring die in de zaal is vertegenwoordigd. Het is een veilige methode: zowel spreker als publiek weten waar ze aan toe zijn. Andere werkvormen, met een grotere inbreng van de deelnemers, kennen een grotere onzekerheid wat betreft het verloop van de bijeenkomst. Maar die onzekerheid kan zeer positief uitpakken.

Als er heldere doelstellingen zijn geformuleerd, dan kan de meetingcoach met u meedenken welke instrumenten het best kunnen worden ingezet om die doelen te bereiken. De meetingcoach kan u helpen keuzes te maken in:

  • werkvormen
  • inzet van sprekers en/of gespreksleiders
  • uitnodigingsbeleid en groepsgrootte
  • zaalinrichting
  • gebruik audiovisuele middelen
  • gebruik software en social media
  • gebruik van kleur, licht, muziek, geur
  • inzet van entertainment

Samen werken we met u aan de ‘architectuur’ van de bijeenkomst.