Meten, evalueren, rapporteren
Voorbeeld: “We hebben met alle collega’s (30 mensen) een prima dag “op de hei” gehad. Doel was om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen te verbeteren, om begrip te krijgen voor elkaars werk en voor wederzijdse afhankelijkheid.
Aan het eind van de dag had iedereen het idee dat we veel hadden bereikt: in wisselende groepjes was informatie uitgewisseld en de neuzen stonden dezelfde kant op. In de daarop volgende maanden werd duidelijk dat het leereffect van die dag snel teniet werd gedaan door de praktijk van alledag.”


Het meten van het effect van de meeting, het evaluatieformulier aan het eind van de meeting, beperkt zich meestal tot de beleving van dat moment.

Hoe tevreden is men over de georganiseerde bijeenkomst, was het relevant en toepasbaar, waren de sprekers goed, wat vond men van de locatie?

Soms wordt er ook gevraagd of men nieuwe kennis of vaardigheden heeft opgedaan, nieuwe contacten heeft gelegd, verandering ervaart in eigen denken en doen.

De uitkomsten van deze onderzoeken geven beeld over de mate van tevredenheid van de deelnemers, maar zijn niet meer dan een indicatie van wat de deelnemers anders gaan doen in de toekomst.


We zeiden het al: het gaat om verandering!

Een bijeenkomst voegt pas echt waarde toe als er iets verandert in de manier van denken en doen bij de deelnemers.

Voor de organisator zijn twee vragen van belang:
  1. Welke verandering(-en) wil ik realiseren?
  2. Waarom doen & denken de deelnemers nu nog niet op de gewenste wijze?

Evalueren op rendement
  • Kunnen we de effecten op iets langere termijn meten?
  • Hoe kunnen we na een paar maanden daadwerkelijk een verandering in ‘doen en laten’ bij de deelnemers van een bijeenkomst constateren?
  • Welke (financiële) consequenties heeft dat?
  • Hoe verhoudt zich dat tot de investering die we hebben gedaan in de meeting?

Dat zijn vragen die van belang zijn om het rendement van bijeenkomsten hard te maken.