Meeting ROI


Hoe kunt u het rendement op een investering in een workshop of conferentie meten? De berekening is niet anders dan bij bijvoorbeeld een investering in een nieuw bedrijfspand, uitbreiding van de productiecapaciteit of de overname van een bedrijf: het gaat om de netto opbrengst afgezet tegen de investering.

Klik hier naar waarom meeting ROI

Het bijzondere bij het berekenen van meeting ROI zit ‘m niet in het sommetje, maar veeleer in het zeer consciëntieus in kaart brengen van alle kosten en opbrengsten die samenhangen met een bijeenkomst. En daarvoor is het volgende model ontwikkeld.

Het model nodigt uit om doelstellingen te formuleren op de verschillende niveaus. Allereerst bepalen we wie we bedoelen als deelnemers (level 0).
Vervolgens kijken we naar hoe tevreden deze deelnemers na afloop zijn (level 1). Belangrijk om te weten, want als mensen ontevreden zijn, dan worden ze afgeleid van de leerdoelstellingen op het tweede niveau.
We realiseren ons dat het niet gaat om wat mensen sec leren (level 2), maar om hoe ze uiteindelijk dat geleerde toepassen (level 3).
Die resultaten worden zichtbaar op het niveau van impact (level 4).
Op het hoogste niveau worden opbrengsten en kosten met elkaar verbonden tot een rendement op de bijeenkomst (level 5).

Klik hier naar waarom ROI model voor argumenten om modelmatig naar het rendement van bijeenkomsten te kijken.