OperationaliserenVoorbeeld: drie samenwerkende non-profit organisaties besluiten om samen een congres te organiseren. De doelen zijn per deelnemende organisatie nogal verschillend en variëren van netwerken tot informatie overdragen tot producten en diensten onder de aandacht brengen van de deelnemers: Deze drie doelen in één programma onderbrengen is niet eenvoudig en vraagt in ieder geval om het nader specificeren van de doelen. En de praktische organisatie van het congres vraagt ook, zeker zo’n eerste keer, veel aandacht.

We kunnen u helpen om op een snelle manier de doelstellingen te operationaliseren. Dat geeft houvast in het ontwerpen van het programma. In het geval van de drie samenwerkende non-profitorganisaties lopen we met hen de volgende vragen langs:

  • Wie wilt u bereiken en welk aantal deelnemers is optimaal?
  • Hoe zorgt u voor een optimale leeromgeving?
  • Welke kennis en vaardigheden wilt u overdragen?
  • Hoe zorgt u dat deelnemers elkaar leren kennen en in de toekomst tot uitwisseling van kennis en ervaring komen?
  • Hoe kunt u de deelnemers in hun houding positief beïnvloeden?
  • Welke effecten denkt u in de toekomst te kunnen bewerkstelligen met deze bijeenkomst?
  • Welke impact op de bedrijfsvoering van de achterliggende organisaties wilt u bereiken met de meeting?
  • Hoe verhoudt de verwachte opbrengst zich tot de totale kosten van de bijeenkomst?