Waarom congrescoaching?  • Omdat u bij het opzetten van een conferentie gebruik kan maken van ‘best practices’ die het rendement zullen vergroten
  • Omdat u, als u zich niet bewust bent van de mogelijkheden, automatisch het klassieke model van klassikaal leren zal hanteren
  • Omdat het leuk is deelnemers met nieuwe benaderingen te verrassen
  • Omdat u deelnemers ook daadwerkelijk wilt laten deelnemen
  • Omdat het organiseren van een meeting meer moet zijn dan zorgen voor gastvrijheid en de innerlijke mens
  • Omdat elke meeting tot doel heeft een verandering te bewerkstelligen en elke verandering mee- of tegengewerkt worden door de aanwezige randvoorwaarden
  • Omdat deelnemers veranderen en nieuwe generaties nieuwe eisen stellen