Werkvormen (meeting formats)
Elke werkvorm in een bijeenkomst heeft zo z’n eigen voor- en nadelen. Vaak wordt gekozen voor een spreker op een podium met in de zaal het luisterend publiek. De rolverdeling is helder: de spreker bepaalt de inhoud van de meeting, de deelnemer is consument. De kans op
verrassingen in het programma is gering en de aanwezige kennis bij de deelnemers wordt niet benut.

Juist een afwisseling van werkvormen, waarbij ook aandacht gegeven wordt aan interactie tussen deelnemers onderling en deelnemers en sprekers, kan inspireren!

Er zijn veel verschillende vormen, elk met hun eigen karakter en werking:
  • een workshop met een inleider of een gespreksleider
  • een open space meeting, waarbij de agenda ter plekke bepaald wordt
  • een petcha kutcha presentatie van max. 6 minuten met alleen beeldmateriaal
  • het world cafe, waarbij in kleine groepen gewerkt wordt die vervolgens weer onderling uitwisselen
  • fish bowl, waarbij een klein gezelschap in gesprek gaat en de rest meekijkt en –luistert
  • een interactieve on line sessie vooraf om samen tot de agenda setting te komen
  • het gebruik van social media als methode van terugkoppeling uit de kleine groepen naar de plenaire sessie