Wie zijn wij


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bart Heinrichs

Na mijn afstuderen als bedrijfskundige ben ik als consultant gaan werken bij Boer & Croon organisatieadviseurs, toen nog een vrij kleine organisatie met zo’n 15 adviseurs.

Ik heb ongeveer 5 jaar als adviseur op het gebied van marketing en strategie gewerkt. Toen begon bij mij de kriebel om als ondernemer mijn inzichten concreet vorm te geven. Dit resulteerde in het oprichten in 1989 van Parthen, the meeting services company: zakelijke
dienstverlening voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij de - professionele - organisatie van conferenties, congressen en evenementen in Europa.

In de twintig jaar ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf van een start-up van twee mensen naar een gevestigde organisatie met ca. 30 collega’s. Mijn eigen rol ontwikkelde zich in die tijd van startende ondernemer, via strategische bouwer naar managing
director.

De afgelopen jaren ben ik me, onder meer in de rol van board member van de International Congress & Convention Association (ICCA), steeds meer gaan interesseren in de vraag welke invloed de organisator kan uitoefenen op de effectiviteit van een bijeenkomst. Welke middelen kan een organisator inzetten voor het bereiken van het doel van de bijeenkomst?


Liesbeth Halbertsma


Liesbeth Halbertsma, 54 jaar, organisatieadviseur, lijnmanager en coach. Ik heb de universitaire studie Andragologie (afstudeerrichting Organisatiekunde) afgerond en aan het werk gegaan als organisatieadviseur bij Boer & Croon Management Consultants.

Daarna ben ik ‘de lijn’ ingegaan en heb 9 jaar gewerkt als statutair directeur, waarvan 4 jaar bij Nieuw Elan en 5 jaar bij de Baak ManagementCentrum VNO-NCW. In 1999 ben ik mijn
lijnervaring gaan combineren met mijn professie als organisatieadviseur.

Ik ben gericht op vragen van leidinggevenden. Het gaat hen vaak om veranderingsprocessen in strategische zin en de gevolgen hiervan voor de mensen in de organisatie en de cultuur van de organisatie. En hoe zij hier zelf hun rol zo effectief mogelijk in kunnen spelen.

Ik coach leidinggevenden individueel en collectief als Managementteams en Raden van Bestuur. Voor hen ontwerp en organiseer ik werkconferenties waarin strategie en beleid kan worden ontwikkeld of waar de actuele gang van zaken effectief kan worden besproken.

Recent heb ik de evaluatie afgerond naar het rendement van een negental strategische werkconferenties in de periode van 5 jaar voor een middelgroot Nederlands bedrijf. Ik ben docent bij een drietal leergangen van de Baak.